Виконані проєкти

Кадровий документообіг, Управління документами, Управління бізнес-процесами, Бізнес

Архів клієнтських справ

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Система дозволяє автоматизувати процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації, а також сегрегація рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку

Функціональні можливості
 • Автоматизація етапу Time to Yes (прийняття рішення) кредитного процесу – створення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами і узгодження
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки і запитаних умов кредитування
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарний оформлення кредиту) кредитного процесу – універсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом
 • Підсистема супроводу діючих умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярної відправки таких звітів керівникам
 • Інтеграція з іншими банківськими системами і сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності і забезпечення
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат
Результати впровадження
 • Архів містить близько 10 млн. документів
 • З архівом працює одночасно до 1 500 користувачів
  Система успішно експлуатується в Банку протягом 5 років
 • В рамках проекту реалізована двунаправленная інтеграція з АБС на платформі SAP, що дозволяє як актуалізувати інформацію в архіві даними з АБС, так і використовувати архів з фронту-системи для первинної ідентифікації клієнтів
 • Централізована робота back-office підрозділи Банку
 • Досягнуто істотна економія за рахунок кількості персоналу, зайнятого в документарних операціях
 • Досягнуто суттєве скорочення виділених під зберігання архівів площ

Архів нормативно-довідкової документації: «Дерево знань»

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Це автоматизована система створення, узгодження, публікації і структурованого зберігання всіх нормативно-довідкових матеріалів компанії, яке дозволяє забезпечити зручний доступ співробітникам до актуальної версії нормативно-правових та розпорядчих документів, довідкової інформації, навчальних матеріалів, типових шаблонів тощо

Функціональні можливості
 • Багаторівневе сховище нормативно-довідкової документації з гнучким розмежуванням прав доступу до документів в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу (публічний або непублічний), його типу і стану
 • Створення нормативно-довідкових документів по шаблонах з автоматичним заповненням полів шаблону на підставі інформації, внесеної в електронну форму документа
 • Автоматична публікація затвердженого в системі документообігу документа у відповідному місці структури Дерева знань в залежності від атрибутів документа
 • Підтримка власних процесів узгодження і публікації документів безпосередньо в Дереві знань, можливість підписання узгоджених документів КЕП і ЕЦП
 • Функціонал двосторонніх зв’язків (посилань) між різними документами
 • Система автоматичного контролю за термінами актуальності документів. Можливість автоматичної розсилки повідомлень і завдань відповідальним співробітникам після закінчення терміну актуальності документа
Результати впровадження
 • Отримання доступу до актуальних версій наказів, розпоряджень, шаблонів робочих документів і навчальних матеріалів по продуктам банку
 • Рішення визнано найкориснішим IT-впровадженням 2011 року в банку

Управління заявками на ремонти

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Забезпечує технологічними рішеннями для моніторингу, автоматизації, оптимізації та своєчасного отримання послуг шляхом формування простих заявок по типу в «один клік»

Функціональні можливості

Автоматизація всього циклу процесу заявки на проведення ремонтних робіт в приміщеннях банку

Результати впровадження
 • Автоматизований весь цикл обробки заявок на проведення ремонтних робіт приміщень банку, який включає в себе
 • Ініціацію заявки
 • Узгодження заявки та затвердження кошторису на ремонт
 • Моніторинг здійснення ремонтних робіт
 • Генерацію аналітичної звітності по ремонтним роботам

Управління узгодженням контрактів департаменту закупівельної діяльності і адміністрування банку

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Рішення для ведення договірної діяльності підприємства, що дозволяє прискорити процеси узгодження і підписання договірних документів, забезпечити систематизоване і надійне їх зберігання, автоматизувати процеси акредитації контрагентів

Функціональні можливості
 • Ведення довідника контрагентів, процес перевірки та акредитації контрагента
  Автоматичне нагадування про переакредитації контрагента
 • Підтримка типових і нетипових шаблонів договірних документів і маршрутів їх узгодження/підписання
 • Автоматичне визначення маршруту проходження документа в залежності від типу договору, суми, валюти або інших умов
 • Можливість “віддаленого” (поза офісом) виконання функцій узгодження
 • Підтримка спільного одночасного редагування документа погоджують, додавання коментарів і прикріплення додаткових файлів в процесі узгодження
 • Фіксування всіх дій в історії документа, контроль над версійна і редакціями документів
 • Підтримка автоматичного і ручного формування реєстраційних номерів договірних документів за заданими правилами
 • Оперативний пошук документів в системі за різними атрибутами
 • Відстеження станів, термінів і ходу виконання договірних зобов’язань, з функцією нагадувань і можливістю автоматичної пролонгації
Результати впровадження
 • Автоматизовані процеси створення і обробки заявок з питань з області відповідальності адміністраторів контрактів банку
 • Розробку контрактів
 • Узгодження контрактів і реєстрацію підписаних контрактів
 • Пошук і доступ до узгоджуються і з підписаними контрактами
 • Формування аналітичної звітності