Виконані проєкти

Управління документами, Архівування, БА, Фінансовий сектор

Архів клієнтських справ

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Система дозволяє автоматизувати процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації, а також сегрегація рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку

Функціональні можливості
 • Автоматизація етапу Time to Yes (прийняття рішення) кредитного процесу – створення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами і узгодження
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки і запитаних умов кредитування
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарний оформлення кредиту) кредитного процесу – універсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом
 • Підсистема супроводу діючих умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярної відправки таких звітів керівникам
 • Інтеграція з іншими банківськими системами і сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності і забезпечення
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат
Результати впровадження
 • 180 000 досьє клієнтів-фізичних осіб
 • 40 000 досьє клієнтів-юридичних осіб
 • 600 одночасно працюючих користувачів
 • Завантаження в систему в електронному вигляді 90% паперових
 • Документів клієнтів
 • Зменшення витрат на 27,5%

Система електронного документообігу «Канцелярія»

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Система, яка автоматизує вихідні, вхідні, внутрішні документи, а також накази та протоколи

Функціональні можливості
 • Обробка вхідних, вихідних, внутрішніх документів
 • Обробка звернень громадян
 • Обробка наказів і розпоряджень
 • Управління договорами
Результати впровадження
 • Підтримка одночасної роботи до 1000 користувачів
 • Підвищення ефективності роботи на 60%
 • Економія ФОП більше 500 000 грн/рік