Виконані проєкти

Архівування, Бізнес, Фінансовий сектор

Архів клієнтських справ

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Система дозволяє автоматизувати процеси передачі документів з відділення банку, обробку, зберігання і пошук банківської документації

Функціональні можливості
 • Автоматизація процесів передачі документів з відділень банку (інкасаторська інформація, первинна реєстрація документів у відділеннях) і реєстрації їх в регіональних сховищах
 • Автоматизація процесів сканування, обробки, зберігання та пошуку документів в електронному та фізичному архівах
 • Автоматизація і облік процесів вилучення і повернення документів
 • Сегрегація рівнів доступу до атрибутивної інформації та вмісту документів на рівні відділень, регіональних дирекцій, центральних підрозділів банку, а також в розрізі сегмента клієнта (9 рівнів сегментації) і різних ролей співробітників банку
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтським досьє, автоматизуються процесів, генерація описів і актів розбіжностей
 • Інтеграція з існуючими банківськими системами для автоматизації організації доступу співробітників банку до системи
 • Архів клієнтських справ, вилучення інформації по клієнтам і існуючими договорами з інших банківських систем
Результати впровадження
 • Побудовано централізоване сховище кредитних документів корпоративних клієнтів з метою скорочення витрат, пов’язаних з дистрибуцією документів на паперових носіях, втратою документів, а також для автоматизації процесів введення і тиражування документів
 • У проєкті на різних стадіях брали участь до 15 співробітників компанії soft Xpansion
 • Архів послужив ядром для автоматизації процесів прийняття рішень і адміністрування корпоративних кредитів для великих клієнтів Банку, обробки платіжних доручень, адміністрування кредитів для малого, середнього бізнесу та приватних підприємців.
 • Система забезпечує комфортну роботу до 6000 одночасно працюючих користувачів
 • Архів містить близько 3 000 000 призначених для користувача документів

Система розгляду кредитних заявок для великого бізнесу

2011 р. EMC Documentum
Опис проєкту

Система, що дозволяє автоматизувати процес розгляду кредитної заявки банком, побудована у вигляді централізованого сховища кредитних документів з розмежованим доступом співробітників фінансової установи

Функціональні можливості
 • Автоматизація етапу Time to Yes (прийняття рішення) кредитного процесу – створення і заповнення даними кредитної заявки, розгляд службами і узгодження
 • Гнучке визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі даних кредитної заявки і запитаних умов кредитування
 • Автоматизація етапу «Time to Money» (документарний оформлення кредиту) кредитного процесу – універсальне узгодження і підписання кредитного договору, договорів застави, поруки, в тому числі цифровим підписом
 • Підсистема супроводу діючих умов кредитних угод, моніторинг показників, термінів перевірок забезпечення
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, ведення «кредитної історії» позичальників
 • Налаштування функції контролю в процесах обслуговування кредитних запитів
 • Формування звітів про статуси узгодження тих чи інших документів та регулярної відправки таких звітів керівникам
 • Інтеграція з іншими банківськими системами і сервісами для організації концепції «єдиного клієнта»
 • Гнучке розмежування прав доступу в залежності від ролі і посади співробітника, структурного підрозділу, типу документа, сегмента клієнта
 • Підсистема розрахунку кредитних показників, коефіцієнтів платоспроможності і забезпечення
 • Централізоване сховище інформації про групи компаній, позичальників, кредитних заяв і індикативів, кредитних лімітів, ковенант, об’єктів застави; вся інформація зберігається централізовано, доступна користувачам по їх посадових повноважень
 • Пошук документів в сховище за різними атрибутами, можливість експортувати результати в MS Excel формат
Результати впровадження
 • Побудова централізованого сховища кредитних документів корпоративних клієнтів з метою скорочення витрат, пов’язаних з дистрибуцією документів на паперових носіях, втрати документів, автоматизації процесів введення і тиражування документів
 • Автоматизація процесів розгляду кредитних запитів в службах і підрозділах Банку, прийняття рішень по кредитах, автоматизацію роботи кредитного комітету з урахуванням централізації функцій back-office на рівні регіонів і макрорегіонів
 • Контроль виконавської дисципліни в процесах обслуговування кредитних запитів
 • Агрегування і візуалізація аналітичної звітності по клієнтах, групам клієнтів, сегментам клієнтів, ведення «кредитної історії» корпоративних клієнтів
 • Сегрегація доступу до інформації про клієнтів в залежності від посадових повноважень користувача системи
 • Автоматична і напівавтоматична (з подальшим дозаповнення) генерація супровідної документації
 • Інтеграція з іншими банківськими системами для організації концепції «єдиного клієнта»