Виконані проєкти

БА, Промисловість, Alfresco Community Edition

Система електронного документообігу sX-Space.Business

2019 - 2020 Alfresco Community Edition
Опис проекту

Комплексне забезпечення автоматизації процесів документообігу на підприємстві, поліпшення функцій управління. Впроваджена система sX-Space.Business складається з модулів:  Діловодство, Календар подій, Кадри, Особистий прийом, модуль узгодження договорів. В рамках проекту було проведено навчання спеціалістів та забезпечена гарантована технічна підтримка системи.

Функціональні можливості
  • Діловодство. Опрацювання вхідних та вихідних документів, внутрішньої кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів, протоколів, наказів та розпоряджень, доручень, узгодження договорів, контроль виконання резолюцій;
  • Календар подій. Завдяки цьому функціоналу можливо планувати наради і заходи, перевіряти наявність вільних ресурсів і часу, та бронювати їх;
  • Кадри. Ведення та зміна організаційної структури; заведення нових і архівування звільнених співробітників; зберігання інформації про співробітників: додавання/видалення співробітників до/з дерева організаційної структури;
  • Особистий прийом керівництвом. Дозволяє планувати запис на прийом, створювати доручення і документи.
Результати впровадження

Впровадження системи електронного документообігу sX-Space.Business дозволило автоматизувати процеси діловодства та внутрішнього документообігу, прискорити виконання рутинної роботи співробітниками, мінімізувало помилки при роботі з документами та підвищити виконавську дисципліну.